Avery Wizard pro Microsoft Office

 1. Jak mohou změnit mezery mezi řádky v programu Wizard na jednoduché?

  Pokud byste je chtěli změnit jen pro projekt, na kterém pracujete, klepněte na tlačítko Řádkování na nástrojové liště ve Wizardu. Změňte 1,15 na 1,0 (toto je vaše řádkování). Klepněte znovu na tlačítko Řádkování a klepněte na Odstranit mezeru za odstavcem (toto je mezera mezi odstavci).
  Pro změnu na jednoduché řádkování pokaždé, když používáte Wizard, potřebujete změnit na jednoduché řádkování pro všechny nové dokumenty.
  1. Na záložce Domů, ve skupině Styly klepněte na Změnit styly.
  2. Ukažte na Nastavení stylu a klepněte Word 2003.
  3. Ve skupině Styly klepněte znovu na Změnit styly a poté klepněte na Nastavit jako výchozí.
  Pokaždé, když nyní použijete Wizard nebo začnete nový dokument, vaše řádkování bude stejné jako řádkování ve Wordu 2003 (1,0 mezi řádky a žádná prázdná řádka mezi odstavci).

 2. Jak Wizard ví, jaké barvy a písma atd. by měl použít?

  Wizard používá všechna výchozí nastavení vaší Normální šablony Microsoft Word, která se otevírá, kdykoli spustíte Microsoft Word. Zahrnuje to implicitní hodnoty, které stanoví základní vzhled vašeho dokumentu. Wizard použije následující nastavení z vaší Normální šablony:
  - Výběr písma
  - Barva písma
  - Nastavení řádkování
  - Nastavení odsazení
  Wizard doporučí velikost písma a zarovnání odstavců na základě vašeho výběru šablony.
  Když jste ve Wizardu, můžete změnit jakékoli z výše uvedených nastavení.

 3. Proč Wizard používá různé velikosti písma, v závislosti na mé šabloně?

  Wizard navrhne písmo a zarovnání odstavce v závislosti na šabloně. Na základě našich znalostí toho, pro co spotřebitelé používají naše šablony, jsme vestavěli některé velikosti písma a odstavce, abychom vám ušetřili starosti! Samozřejmě si můžete sami změnit velikost písma a odstavec, když jste ve vaší šabloně.

 4. Co musím znát při stahování a instalaci Avery Wizard?

  Stahování Avery Wizard ze serveru Avery je snadné. Jen následujte pokyny na obrazovce. Před instalací jakékoli aplikace pamatujte na zavření všech aplikací a vypnutí jakéhokoli antivirového softwaru a spořičů obrazovky. Odinstalace jakýchkoli předchozích verzí Avery Wizard se také doporučuje.

 5. Když zvolím své údaje v Excelu pro sloučení ve Wizardu,používá údaje namísto nadpisů sloupců pro názvy polí. Co je špatně?

  Musíte v Excelu vybrat všechny nadpisy sloupců a data ke sloučení, aby byly nadpisy sloupců označeny jako názvy polí.

 6. Pro můj Wizard má dodatečné mezery mezi řádky textu?

  Toto bude pravděpodobně patrné pouze v Microsoft Office 2007. Wizard používá všechna výchozí nastavení vaší verze Microsoft Word. Microsoft Word 2007 má řádkování nastaveno na 1,15 a prázdný řádek mezi odstavci. Řádkování Office Word 2003 bylo 1,0 mezi řádky a žádný prázdný řádek mezi odstavci.

 7. Wizard vypadá jako zaseknutý po návratu z Wordu. Co mohu udělat, abych neztratil svůj vstup?

  Wizard se může zaseknout po přepínání tam a zpátky mezi jinými programy. Pro rozmrazení relace klepněte na tlačítko Zpět, poté klepněte na tlačítko Další ve Wizardu. Toto vás vrátí na obrazovku, na které jste pracovali při zmrazení, a žádná data nebudou ztracena.

 8. Když vložím obrázek do Wizardu, proč to posune můj text?

  Pravděpodobně máte své výchozí obtékání textu kolem obrázků nastaveno na Podle textu. Toto v zásadě znamená, že obrázek je umístěn ve vašem textu. Abyste mohli svůj obrázek přesouvat a překrývat nebo jej umístit pod text, musíte upravit vaše obtékání textu.
  Klepněte pravým tlačítkem na obrázek a zvolte Formát obrázku, poté záložku Rozložení. Pro přesun vašeho obrázku a pohyb textu musíte mít zvolen Obdélník jako vaše obtékání textu. Pro umístění obrázku za nebo před váš text zvolte Za textem nebo Před textem. Klepněte na OK.

 9. Jaké druhy souborů může Avery Wizard slučovat?

  Wizard může slučovat Microsoft Access, Microsoft Excel a ostatní datové formáty podporované Microsoft Word. Může také slučovat data Lotus® Notes® ve složce Kontakty Notes.
  Když vytvoříte seznam s Avery Wizard, vytvoří se datový dokument Microsoft Word, který můžete pojmenovat, uložit a znovu použít.

 10. Poskytuje Avery Wizard vlastnost slučování pošty?

  Ano. Avery Wizard usnadňuje slučování pošty tím, že vás provede procesem. Můžete také použít Avery Wizard k vytvoření znovu použitelného seznamu adres, které pak můžete sloučit na štítky. Vyberte možnost Sloučit data z existujícího datového souboru.

 11. Slyšel jsem, že mohou slučovat přímo z Microsoft Excel. Je to pravda?

  Ano, je. Slučování z Excelu odstraňuje několik kroků slučování pošty, tudíž činí slučování ještě rychlejším.

 12. Jak funguje náhled tisku?

  Konečná obrazovka v Avery Wizard vám dává možnost Náhled tisku nebo Dokončit. Když klepnete na Náhled tisku, prohlédnete dokončený návrh ve vlastnosti náhled tisku Word, ale neopustíte relaci Wizardu. Po zavření náhledu tisku můžete přejít zpět ve Wizardu a provést editační či návrhové změny. Pokud klepnete na Dokončit, opustíte Wizard a prohlédnete si dokončený návrh ve Wordu. Jsou-li třeba nějaké změny, budou muset být provedeny ve Wordu nebo můžete znovu vytvořit návrh opětovným spuštěním Wizardu a začátkem od nuly.

 13. Mohu uložit dokument, který vytvořím v programu Wizard? Jaký typ souboru se vytváří?

  Ano, můžete uložit dokument, který vytvoříte ve Wizardu. Wizard funguje v Microsoft Word a vytvoří dokument Microsoft Word, který můžete otevřít a editovat ve Wordu v budoucnu.

 14. Mohu vytvořit list různých štítků pomocí Avery Wizard a mohou jen vytisknout několik štítků?

  Ano. Avery Wizard usnadňuje tisk listu zcela různých štítků bez sloučení. Vyberte možnost Napsat mnoho různých položek na list. Vložte text pro každý štítek a formátujte dle potřeby. Můžete také tisknout částečný list, počínajíc kdekoli na listu. Nicméně průchod štítků laserovou či inkoustovou tiskárnou více než jednou se nedoporučuje. Avery záruka výkonnosti pokrývá pouze list štítků, který prošel tiskárnou jednou. Pro přesun na další štítek: Podívejte se na pravou stranu obrazovky Wizardu. Uvidíte rozložení vašeho listu štítků (či vizitek). Klepněte myší na štítek, který chcete editovat a přesunete se na daný štítek.

 15. Mohu vytvořit list identických štítků pomocí Avery Wizard?

  Ano. Pro vytvoření listu identických štítků vyberte možnost Vytvořit list shodných návrhů. Vložte jednou text pro štítky a formátujte dle potřeby.

 16. Jak aktualizovat Wizard?

  Nejsnadnějším způsobem aktualizace Avery Wizard je odstranění vaší stávající verze a stažení nejnovější verze z našeho serveru. Jakékoli soubory, které jste vytvořili a uložili v Microsoft Word, nejsou ovlivněny.

 17. Mohou používat grafiku, jako jsou fotografie a vložené obrázky, v Avery Wizard?

  Avery Wizard poskytuje schopnost přidávat grafiku. Klepněte na tlačítko Vložit ilustraci na nástrojové liště Wizard u při vkládání obrázků. Pro změnu velikosti a obtékání textu obrázku, jakmile je vložen do vašeho návrhu, klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek a vyberte Formátovat obrázek.

 18. Mohou použít Wizard na mém počítači Mac?

  Wizard je pouze kompatibilní se systémy PC. Pro uživatele počítačů Mac jsme vyvinuli DesignPro pro Mac a Návrh a tisk online.

 19. Co je Avery Wizard?

  Avery Wizard pro Microsoft Office vás provází krok za krokem při tvorbě štítků Avery, vizitek, oddělovačů a dalšího, zatímco pracujete v Microsoft Office. Můžete snadno importovat data z Microsoft Word, Excel®, Access™ a Outlook® pro slučování pošty během minut. Je skvělý pro začátečníky, protože poskytuje pokyny krok za krokem, a je také schopen pokročilých vlastností Microsoft Word.

 20. Nahrazuje Avery Wizard vlastnost obálky a štítky aplikace Microsoft Word?

  Ne, vlastnosti Avery Wizard jsou dodatek k tomu, co je nyní v Microsoft Word. Můžete stále používat vlastnost Obálky a štítky jako dříve nebo můžete používat Avery Wizard k vytváření štítků nebo tisku na ostatní výrobky Avery. Avery Wizard činí formátování štítků, vizitek a oddělovačů jednoduchým a rychlým. Wizard odstraňuje kroky z procesu slučování pošty ve Wordu a poskytuje pokyny na obrazovce krok za krokem.


Vytvořte & vytiskněte online

 1. Mám potíže s tiskem v Avery Návrh a tisk online. Jak mám svůj projekt vytisknout správně?

  Pokud se váš projekt nevytiskl v mezích štítku, vizitky či listu, následujte pokyny níže:
  - Adobe Reader 5: Zvětšování stránky by mělo být nastaveno na Žádné. Možnosti Automatické otáčení a Centrování a Volba zdroje papíru podle velikosti stránky PDF by měly být nezaškrtnuté.
  - Pokud se váš projekt stále netiskne v mezích čar, klepněte na tlačítko Odstraňování potíží na stránce Tisknout váš projekt. Toto vás přenese na stránku Odstraňování potíží, kde můžete přemístit svislé a vodorovné tiskové okraje vašeho projektu. Před přemístěním si nejprve vytiskněte váš projekt na obyčejný papír a porovnejte jej s vaším výrobkem pro stanovení toho, jak velké přemístění je třeba.
  - Když jste vložili správné okraje, znovu vytiskněte na obyčejný papír a porovnejte s vaším výrobkovým listem. Již byste neměli potřebovat znovu přemisťovat, protože tyto informace jsou uloženy ve vašem počítači a používány pokaždé, když se vrátíte do Avery návrh a tisk online.

 2. Chci používat svou vlastní grafiku v mém návrhu. Mohu importovat mou grafiku?

  Ano. Když jste zvolili návrh s grafikou, klepněte na Import vaší vlastní nebo Ze souboru v oblasti grafiky, zvolte grafiku JPG či BMP z vašeho pevného disku nebo disku a klepněte na OK. Vaše grafika se objeví okamžitě. Velikost grafiky bude automaticky změněna tak, aby se vešla do návrhu, který jste zvolili.

 3. Jak vytisknu projekt v Avery návrh a tisk online?

  Pro tisk projektu v Avery návrh a tisk online musíte nejprve mít v počítači nainstalovaný Adobe Reader 5.01 nebo pozdější. Stáhněte si nejnovější verzi zdarma z Web site Adobe:

  adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

  a vyberte odkaz na stažení Adobe Reader. Když jste připraveni k tisku, klepněte na Další, dokud nedosáhnete stránky Tisknout váš projekt. Zkontrolujte nejprve tiskové a formátovací tipy zahrnuté u vašeho výrobku. Poté přečtěte snadné online pokyny na stránce Tisk vašeho projektu pro provedení každým tiskovým krokem. Pokud se váš návrh nevejde mezi čáry vašeho výrobku, podívejte se na Mám potíže s tiskem v Avery návrh a tisk online.

 4. Mohou uložit svůj návrh a provést v něm změny později?

  Ano, můžete uložit svůj návrh a znovu jej otevřít a editovat později v Avery návrh a tisk online. Klepněte na tlačítko Další, dokud nedosáhnete stránky Uložit váš projekt Avery. Klepněte na tlačítko Uložit váš projekt (nedostupné pro Mac či starší verze Internet Exploreru).
  - Objeví se dialogové pole Stažení souboru.
  - Klepněte na Uložit.
  - V dialogovém okně Uložit jako pojmenujte soubor. Poznamenejte si, kam je soubor uložen, abyste jej v budoucnu mohli nalézt.
  - Klepněte na Uložit.
  - Znovu použitelná verze vašeho návrhu je nyní uložena na vašem místním pevném disku.
  Při návratu do Avery návrh a tisk online klepněte na tlačítko ULOŽENÝ PROJEKT na stránce Start. Nyní můžete otevřít svůj uložený návrh a editovat jej v Avery návrh a tisk online.

 5. Jaký software je třeba?

  Adobe® Reader verze 5.01 nebo vyšší a Adobe FlashPlayer 8 je vyžadován. Stáhněte si nejnovější verze bezplatně z Web site Adobe:

  adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 6. Co je Avery návrh a tisk online?

  Avery návrh a tisk online vám umožňuje navrhovat, upravovat a tisknout vaše oblíbené výrobky Avery přímo z Webu v několika snadných krocích. Není nutné žádné stahování softwaru Avery.


DesignPro pro PC

 1. * Nový software Design & Print offline nahrazuje DesignPro5

  V rámci standardizace a optimalizace našich softwarových řešení jsme koncem roku 2014 ukončili vývoj softwaru DesignPro5.

  Softwarem, který DesignPro5 nahrazuje je "Design & Print offline". Tento software doporučujeme pro tvorbu a tisk etiket. Určen k instalaci pro PC

  Pro další informace a instalaci softwaru navštivte:

  Avery Design and Print Offline

 2. ** Jak otevřít soubor vytvořený v DesignPro5 (zdl) v Design & Print Online

  Pro další informace prosím navštivte:

  Jak otevřít soubor vytvořený v DesignPro5 (zdl) v Design and Print Online


 3. Jaké typy čárových kódů mohu vytvořit v DesignPro?

  Nástroj čárových kódů v DesignPro může vytvořit následující typy čárových kódů: EAN 8, EAN 13, EAN 128, Kód 128 (Typ A, B, C), Kód 39, 2/5 Standard, 2/5 Prokládaný, Codabar, UPC-A, UPC-E a Postnet.
  Pro vytvoření shodných čárových kódů na všech štítcích by měl být čárový kód vložen na Hlavní záložce. Pro vytvoření čárového kódu následujte tyto kroky:
  1. Vyberte Vložit > Čárový kód z nabídky či klepněte na tlačítko Čárový kód na Svislé nástrojové liště.
  2. Umístěte kurzor na místo, kde chcete, aby čárový kód začínal. Klepněte a přetáhněte pro nakreslení obdélníků a uvolněte tlačítko myši.
  3. Klepněte dovnitř objektu pro zapsání vašich informací čárového kódu.
  4. Pro změnu typu a nastavení čárového kódu klepněte pravým tlačítkem na objekt čárového kódu a vyberte Parametry čárového kódu.
  5. Objeví se dialogové okno Čárový kód. Změňte nastavení dle potřeby. Klepněte na Nápovědu pro dodatečné informace.
  6. Když jste spokojeni s nastavením, klepněte na OK pro zavření dialogového okna Čárový kód.

 4. Jak mohu změnit nastavení tiskárny pro opravu zarovnání výtisku?

  Prosím ujistěte se, že jste nakalibrovali program pro vaši tiskárnu. Pro provedení tohoto vyberte ‘Soubor’ – ‘Kalibrovat tiskárnu’ – Tisknout kalibrační list. Jednoduše následujte pokyny na obrazovce.
  Stále se vyskytují problémy se zarovnáním?
  Toto může také ovlivňovat zarovnání tisku:
  Máte-li inkoustovou tiskárnu, zkontrolujte Vlastnosti ovladače tiskárny ohledně následujících nastavení:
  - Nastavte 'Tiskovou oblast' na Maximální
  - Nastavte 'Zvětšit na velikost stránky' na ‘Nezvětšovat’ či ‘A4’
  - Nastavte 'Okraje stránky’ na ‘Minimální’.
  - Nastavte nastavení ‘Zmenšit/Zvětšit’ na 100 %
  Toto vše musí být nastaveno správně, aby se vaše štítky tiskly správně.

 5. Jak vytvořím sériové číslo v DesignPro?

  Pro vytvoření a tisk postupných řad čísel (nebo písmen) v DesignPro následujte tyto kroky:
  1. Vyberte Hlavní záložku. Sériová čísla lze vkládat pouze na Hlavní záložce.
  2. Vyberte Vložit > Sériové číslo z nabídky nebo klepněte na tlačítko Vložit sériové číslo na Svislé nástrojové liště.
  3. Objeví se dialogové okno Sériové číslo. Vyberte Typ sériového čísla a vložte požadovaná nastavení.
  4. Když jsou vložena všechna nastavení, klepněte na Vložit. Pole sériové číslo je vloženo.

 6. Jak vytvořím čárový kód sériového čísla v DesignPro?

  Pro generování čárového kódu pomocí sériového čísla následujte tyto kroky:
  1. Vyberte Hlavní záložku. Sériová čísla lze vkládat pouze na Hlavní záložce.
  2. Nejprve vytvořte objekt čárového kódu. Vyberte Vložit > Čárový kód z nabídky nebo klepněte na tlačítko Čárový kód na Svislé nástrojové liště.
  3. Umístěte kurzor tam, kde chcete, aby začínal čárový kód. Klepněte a přetáhněte pro nakreslení obdélníku a uvolněte tlačítko myši.
  4. Klepněte na objekt čárového kódu a vyberte Vložit > Sériové číslo z nabídky nebo klepněte na tlačítko Vložit sériové číslo na Svislé nástrojové liště.
  5. Objeví se dialogové okno Sériové číslo. Vyberte Typ sériového čísla a vložte požadovaná nastavení.
  6. Když jsou všechna nastavení vložena, klepněte na Vložit. Pole sériové číslo bylo vloženo do objektu čárového kódu.

 7. Jaké typy údajů podporuje DesignPro?

  DesignPro podporuje následující datové typy dBASE III.
  - Text: datový typ dBASE Znak pro řetězce pevné délky (znaky ASCII). Maximální délka pole je 255 znaků.
  - Číslo: datový typ dBASE Číselné obsahuje celá čísla se znaky 0 až 9 a algebraická znaménka.
  - Desetinné: datový typ dBASE Číselné obsahuje čísla s pohyblivou desetinnou čárkou (např. 42,12345). Povolené znaky jsou algebraická znaménka, desetinné oddělovače a znaky 0 až 9. Maximální délka pole je 255 znaků. Až 15 desetinných míst, včetně desetinných oddělovačů, lze zpracovat. Desetinný oddělovač musí být vložen v souladu se systémovými nastaveními.
  - Datum: datový typ dBASE Datum. Datum je vloženo v souladu se zkráceným formátem nastaveným v systémových nastaveních. Roky vložené jako dvě číslice jsou považované za plné roky. Roky zapsané jako dvě číslice od 30 výše (včetně) mají přidanou předponu 19 (1930 – 1999); Hodnoty do a včetně 29 mají přidanou předponu 20 (2000 – 2029). Chybové hlášení se objevuje při vložení nesprávného data (například, pokud datum neexistuje).
  Databáze, které obsahují ostatní datové typy polí, lze v DesignPro použít. Nicméně pouze pole datových typů uvedených výše lze vkládat. Není-li datový typ podporován, pole není zobrazeno v dialogovém okně Editace databáze (Databáze > Editovat).

 8. Jakou databázi mohu použít s DesignPro?

  V DesignPro můžete vytvořit novou databázi DesignPro nebo otevřít stávající, převést a použít databázi LabelPro nebo importovat databázi vytvořenou v jiném programu. DesignPro vytváří databázové soubory ve formátu dBASE III (*.dbf) a může importovat soubory dBASE III vytvořené jinými programy. Vlastnost Uložit jako ve většině databázových programů, jako je Microsoft Excel, vám umožňuje uložit váš databázový soubor ve formátu dBASE III. Můžete také použít vlastnost ODBC v DesignPro pro použití databázových souborů v jiných formátech, jako je Microsoft Access, Paradox a .txt soubory.

 9. Jaký je rozdíl mezi příkazy Velikost dle šablony a Nastavit jako pozadí v DesignPro?

  Oba příkazy Velikost dle šablony a Nastavit jako pozadí změní zvolený objekt na velikost šablony štítku.
  Velikost dle šablony seřizuje velikost objektu na velikost štítkové šablony.
  Nastavit jako pozadí převádí objekt na objekt pozadí a upraví objekt na velikost šablony. Jakmile je vytvořen objekt pozadí, lze jej odstranit pouze vymazáním (Rozložení > Vymazat pozadí). Každá záložka (Hlavní/Štítková) může mít pouze jeden objekt pozadí. Předchozí objekt pozadí bude nahrazen při každém použití tohoto příkazu.

 10. Jaký je rozdíl mezi záložkou Master a výrobkovou záložkou?

  Když otevřete projekt, Záložková lišta pod pracovní oblastí obsahuje Hlavní záložku a jednu nebo více výrobkových záložek (Štítek 1 nebo Záložka 1 až Záložka 5, například), v závislosti na zvolené šabloně. Záložková lišta také obsahuje navigační a příkazová tlačítka.

  Pro použití Hlavní záložky
  Hlavní záložka představuje hlavní štítek či výrobkový panel (štítek, vizitka, oddělovací záložka) a je světle červená při aktivaci. Hlavní záložku nelze vymazat ani přesunout. Použijte Hlavní záložku pro vytvoření shodných štítků nebo výrobkových panelů se sdílenými informacemi, jako je logo společnosti. Klepněte na Hlavní záložku pro její aktivaci.
  Text, tvary či obrázky (objekty) umístěné na Hlavní záložku jsou sdílené objekty a objevují se na všech záložkách. Tyto objekty lze pouze vybrat a editovat z Hlavní záložky. Klepněte pravým tlačítkem myši na Hlavní záložku pro její přejmenování nebo přidání nové výrobkové záložky. Objekty Hlavní záložky jsou ve vašem návrhu umístěny za objekty výrobkové záložky. Jisté objekty, jako je Sériové číslo, razítko data a času a databázová pole lze pouze vkládat a editovat na Hlavní záložce.
  Pro použití výrobkových záložek
  Výrobkové záložky představují jednotlivé štítky či výrobkové panely na listu a jsou světle žluté při aktivaci. Výrobková záložka je vytvořena a číslována postupně pokaždé, když je do vašeho projektu přidána záložka. Výrobkové záložky představují jednotlivé panely (štítek, vizitka, oddělovací záložka) na listu. Můžete přidat až 1 000 záložek pro každý projekt.
  Výrobkové záložky jsou přejmenovány podle typu zvolené šablony. Výrobkové záložky pro štítkovou šablonu jsou pojmenovány Štítek 1, Štítek 2, Štítek 3…; pro šablonu oddělovače jsou pojmenovány Záložka 1, Záložka 2, Záložka 3… a tak dále. Používejte výrobkové záložky k vytváření zcela odlišných štítků či panelů nebo k přidávání informací jedinečných pro štítek či panel. Klepněte na výrobkovou záložku pro její aktivaci.
  Text, tvary či obrázky (objekty) umístěné na výrobkovou záložku se objeví pouze na dané záložce. Jakékoli objekty dříve umístěné na Hlavní záložce jsou sdílené objekty a objeví se na všech záložkách.
  Klepněte pravým tlačítkem myši na výrobkovou záložku pro přidání nové záložky nebo pro kopírování, vymazání či přejmenování aktivní záložky. Přesuňte výrobkové záložky pro změnu jejich pořadí na vytištěném listu. Pro toto klepněte na záložku a přetáhněte ji podél Záložkové lišty na nové umístění. Malá šipka ukazuje současnou polohu vložení.

 11. Jaké formáty grafických souborů jsou podporovány DesignPro?

  V DesignPro můžete používat grafické obrázky uložené v následujících formátech souborů:
  BMP, WMF*, TIF*, JPG, PCX, EPS, PCD, TGA, WPG*, IMG*.
  *Některá omezení existují pro tento formát souboru. Pro více podrobností konzultujte se souborem nápovědy DesignPro.

 12. Jak vložím grafiku do DesignPro?

  Existují dva způsoby přidání obrázků, log a ilustrací do vašeho návrhu. Soubor musí být ve formátu podporovaném DesignPro (BMP, WMF*, TIF*, JPG, PCX, EPS, PCD, TGA, WPG*, IMG*).
  Otevřete váš projekt DesignPro a následujte některé z těchto pokynů:

  1. Pro výběr vaší vlastní grafiky klepněte na tlačítko Obrázek ze souboru na Svislé nástrojové liště. Toto otevře dialogové okno Vložit obrázek. Najděte a vyberte váš grafický soubor a klepněte na Vložit; nebo
  2. Pro výběr obrázku z Galerie ilustrací DesignPro klepněte na tlačítko Galerie ilustrací na Svislé záložce. Nalezněte a vyberte soubor ze složek Galerie ilustrací a klepněte na OK.

  *Pro tento formát souborů existují některá omezení. Pro více podrobností konzultujte soubor Nápovědy DesignPro.

 13. Co je ODBC a kdy použiji vlastnost 'Otevřít externí databázi prostřednictvím ODBC' v DesignPro?

  ODBC znamená 'otevřená databázová konektivita' a je to nástroj, který překládá datové zdroje z různých programů do standardního formátu. Mnoho databázových programů poskytuje ovladač ODBC, který překládá jejich data souborů do standardního formátu. Vlastnost ODBC v DesignPro vám umožňuje přistupovat k těmto ovladačům a propojovat databáze vytvořené ve formátech jiných než dBASE III do projektu DesignPro (FoxPro, Microsoft Access, .txt atd.). Při propojování databáze přes ODBC lze obsah polí editovat v DesignPro, ale strukturu databáze (přidání polí) nelze upravit.

 14. Mohu tisknout na obě strany výrobku v DesignPro?

  Ano. Můžete potisknout oboustranné výrobky, jako jsou karty, oboustranné vizitky, pohledy, brožury a korespondenční lístky. Při návrhu oboustranných výrobků musí návrh na jedné straně být na jedné záložce a návrh pro druhou stranu výrobku musí být na jiné záložce. Nepoužívejte Hlavní záložku při tvorbě oboustranných výrobků, pokud nechcete shodné informace na obou stranách. Nahlédněte do Uživatelské příručky DesignPro pro pokyny krok za krokem.
  Poznámka: Před tiskem zkontrolujte jakékoli zvláštní pokyny zahrnuté v balení výrobku Avery, jako je doba schnutí. Také zkontrolujte literaturu vaší tiskárny pro stanovení toho, jak znovu vložit list pro oboustranný tisk. Vyzkoušejte tisk nejprve na obyčejném listu papíru.

 15. DesignPro - Save Excel file in dBASE III for import

  Následujte tyto kroky pro uložení Excelového souboru ve formátu dBASE III:
  1. Otevřete databázový soubor Excel.
  2. Zkontrolujte tabulku. Tabulka musí být nastavena správně pro úspěšný převod do formátu dBASE III. Ověřte, že informace, které chcete, jsou pouze na prvním pracovním listu; názvy polí jsou na prvním řádku a začínají v Řádku 1, Sloupci A; položky začínají v Řádku 2; a šířky sloupců jsou dostatečně široké pro zobrazení veškerého textu ve sloupcích.
  3. V Excelu vyberte Soubor > Uložit jako. V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění pro verzi dBASE vašeho souboru a přejmenujte jej dle potřeby. Z typového roletového okna Uložit jako zvolte DBF 3 (dBASEIII). Klepněte na Uložit.
  4. Objeví se hlášení, které vám oznámí, že zvolený typ souborů nepodporuje pracovní sešity, které obsahují více listů. Klepněte na OK pro uložení souboru ve formátu dBASE III.
  5. Zavřete Excelový soubor. Můžete nyní obdržet další hlášení Microsoft Excel. Vyberte možnost, která uchová stávající formát souboru bez uložení změn ve formátu Excel. Toto uchová soubor ve formátu dBASE III. Poznámka: Pokud jste vráceni do dialogového okna Uložit jako po provedení vašeho výběru, zvolili jste chybnou možnost. Klepněte znovu na Uložit a vyberte opačnou odpověď. Při správném uložení by se měl soubor zavřít bez dalších hlášení či dialogových oken.

 16. Když spustím DesignPro, obdržím hlášení o kalibraci mé tiskárny. Co bych měl dělat?

  Dialogové okno Kalibrace tiskárny se objeví při prvním spuštění DesignPro. Je snadné a důležité kalibrovat vaši tiskárnu. Kalibrace zajistí, aby návrh byl správně zarovnaný na výrobcích Avery. Pro kalibraci vaší tiskárny proveďte následující:
  1. Klepněte na Ano pro otevření dialogového okna Kalibrace tiskového výstupu. (Nebo pro otevření dialogového okna Kalibrace tiskového výstupu z obrazovky Návrh vyberte Soubor > Kalibrovat tiskárnu.)
  2. Při otevřeném dialogovém okně Kalibrace tiskového výstupu vyberte vaši tiskárnu z okna roletového seznamu. Při použití více než jedné tiskárny s DesignPro budete potřebovat kalibrovat každou z nich.
  3. Klepněte na Velikost papíru a vyberte Dopis. (A4 je mezinárodní norma.)
  4. Vyberte Portrét a klepněte na Tisk kalibračního listu. Následujte pokyny na vytištěném listu a zapište kalibrační hodnoty do poskytnutých polí.
  5. Vyberte Krajina a klepněte na Tisk kalibračního listu. Následujte pokyny a zapište kalibrační hodnoty. Poznámka: Ne všechny tiskárny budou vyžadovat seřízení. Pokud je vaše tiskárna zarovnaná správně, jednoduše ponechte kalibraci nastavenou na výchozí nastavení. Když nejsou změněna žádná nastavení, může se stále objevovat "tiskárna nebyla kalibrována” v dialogovém okně a můžete obdržet hlášení o kalibraci vaší tiskárny při používání DesignPro. Klepněte na Zrušit, pokud se objeví toto hlášení.
  6. Klepněte na OK při dokončení. Vybraná tiskárna byla kalibrována.

 17. Jaké jsou systémové požadavky pro DesignPro?

  Následující je vyžadováno pro spuštění DesignPro:
  - Microsoft® Windows VistaTM, Windows XP® (Service Pack 2), Windows 2000®, Windows Me®, Windows NT® 4.0 se Service Pack 6a nebo novější, Windows 98® s aktualizací Y2K 2 nebo novější
  - Internet Explorer 4.01 se Service Pack 2 nebo novější
  - PC s Intel® Pentium® či ekvivalentním procesorem či rychlejším
  - 128 MB RAM nebo vyšší
  - 200 MB minimální dostupné místo na pevném disku (800 MB doporučeno)
  - 800 x 600 minimální rozlišení obrazovky, 16bitové barvy nebo lepší
  - 8x rychlostní CD-ROM mechanika • Internetový přístup vyžadován pro aktualizaci šablon a obrázků ze serveru Avery. Uživatel je zodpovědný za veškeré poplatky přístupu k Internetu a telefonní poplatky.

 18. Pokud odinstaluji starší verzi DesignPro a nainstaluje novou verzi, budou mé staré projekty odstraněny?

  Všechny dříve uložené projekty zůstanou.

 19. Může být datový soubor sloučení pošty Microsoft Word použit s DesignPro?

  Ano, datové soubory sloučení pošty Microsoft Word lze použít s DesignPro. Pro importování datového souboru sloučení pošty Microsoft® Word 2002/XP do Avery DesignPro proveďte následující. Pro tyto kroky je vyžadován Microsoft® Excel. Poznámka: Ačkoli Microsoft® Word 2002/XP ukládá datové soubory slučování pošty ve formátu Microsoft® Access, Microsoft® Access nemusí být pro tyto kroky nainstalován.
  1. Otevřete Microsoft® Excel. Vyberte Soubor > Otevřít.
  2. Objeví se dialogové okno Otevřít. Pod Soubory typu vyberte Databáze Access.
  3. Najděte a vyberte váš datový soubor slučování Microsoft® Word 2002/XP a klepněte na Otevřít.
  4. Ověřte, že šířka sloupce pro každé z polí je nastavena dostatečně velká, aby všechny položky ve sloupci byly viditelné.
  5. Vyberte Soubor > Uložit jako.
  6. V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění pro verzi souboru dBASE. Přejmenujte soubor. Z okna roletového seznamu Uložit jako typ vyberte DBF 3 (dBASEIII). Klepněte na Uložit.
  7. Objeví se hlášení Microsoft® Excel s dotazem, zda chcete ponechat pracovní sešit v tomto formátu. Klepněte na Ano pro uchování souboru ve formátu dBASE III.
  8. Zavřete soubor. Pokud se objeví hlášení s dotazem, zda chcete uložit změny, klepněte na Ne pro uchování souboru ve formátu dBASE III. Soubor se zavře.
  9. Otevřete DesignPro a vyberte projekt pro vaše slučování pošty. Při použití Předem navrženého rozložení vymažte či přesuňte jakékoli objekty z Hlavních a Štítkových záložek, které budou v cestě polí a slučovaných dat.
  10. Klepněte na Hlavní záložku pro její výběr. Databázová pole lze vložit pouze na Hlavní záložce.
  11. Vyberte Databáze > Otevřít.
  12. Klepněte na Otevřít databázi dBASE III.
  13. Objeví se dialogové okno Otevřít databázi dBase. Najděte a vyberte soubor dBASE III, který jste právě uložili.
  14. Klepněte na Otevřít. Pokud se neobjeví žádná další hlášení, soubor je nyní propojen s projektem a databázové možnosti budou k dispozici.
  15. Vyberte Soubor > Vložit pole pro začátek vkládání databázových polí.


Microsoft Word

 1. Pro nemohu najít softwarový kód v Microsoft Word?

  Téměř všechny naše výrobky lze potisknout pomocí Microsoft Word, ale budete muset vybírat z výrobků A4 a A5. Implicitně Microsoft Word ukáže výrobky pro Spojené státy, které používají papír dopisní velikosti. Když jste ve slučování pošty nebo vytváříte své štítky v Microsoft Word 2007, zvolte Avery A4/A5 ze seznamu Prodejců štítků. V předchozích verzích Microsoft Word vyberte velikosti Avery A4 a A5 v seznamu Štítkové výrobky. Poté projděte seznamem kódů, abyste nalezli softwarový kód, který hledáte.

 2. Kontrola nastavení stránky v Microsoft Word 2007

  - Klepněte na nástrojovou lištu Rozložení stránky
  - V oblasti Nastavení stránky nástrojové lišty klepněte na malou šipku vpravo od textu Nastavení stránky. Otevře se dialogové okno Nastavení stránky.
  - V dialogovém okně Nastavení stránky klepněte na záložku Papír
  - V oblasti Velikosti papíru klepněte na vyjížděcí šipku a vyberte A4 (210 x 297 mm)
  - Klepněte na Výchozí..., nacházející se v okně vlevo dole. Budete dotázáni, zda byste rádi změnili výchozí nastavení pro nastavení stránky.
  - Klepněte na Ano. Dialogové okno se zavře.

 3. Kontrola tiskových nastavení v Microsoft Word 2007

  - Klepněte na tlačítko Office v levém horním rohu obrazovky
  - Přejděte dolů a klepněte na Tisknout
  - Otevře se dialogové okno Tisknout. Klepněte na Vlastnosti. Otevře se dialogové okno vlastnosti tiskárny. Je důležité zjistit, jak nastavit váš papír na A4 v oblasti velikost papíru tohoto okna. Každá tiskárna ukazuje různé možnosti ve svých vlastnostech, ale mohli byste to konzultovat s návodem vaší tiskárny nebo zkontrolovat internetové stránky výrobce tiskárny.
  - Máte-li více tiskáren, budete muset následovat kroky výše pro nastavení velikosti papíru na A4 pro každou z nich

 4. Nemohu najít vaše Štítky pro všeobecné použití v Microsoft Word. Jak na ně mohu tisknout?

  Naše štítky pro všeobecné použití lze potisknout pomocí jakéhokoli softwaru Avery. Pokud rádi používáte Microsoft Word, vyzkoušejte Avery Wizard. Tento software vás provede štítkováním nebo slučováním pošty krok za krokem.

 5. Mé štítky nejsou při tisku zarovnané. Proč tomu tak je?

  Vaše velikost papíru musí být nastavena na A4 v Microsoft® Word. V Microsoft Word 2007 se toto mění v Rozložení stránky.
  V předchozích verzích Microsoft Word je toto nastavení měněno v Nastavení stránky. Budete také potřebovat to změnit ve vašich tiskových vlastnostech.

 6. Proč se můj výrobek nepotiskne správně?

  Nejběžnějším důvodem, proč vaše štítky či karty atd. nejsou správně potištěny, je to, že váš papír není nastaven na A4. Ve vašich nastaveních Microsoft Windows musí být velikost vašeho papíru nastavena na A4. Pokud jste připojeni k více tiskárnám, pak zajistěte kontrolu nastavení tiskárny, kterou se pokoušíte použít. Poté při tisku v jakémkoli softwaru budete potřebovat zajistit, aby software samotný byl nastaven na tisk na A4. Metoda nastavení tohoto bude odlišná program od programu. V Microsoft Word např. toto změňte v Rozložení stránky (Office 2007) či Nastavení stránky (předchozí vydání Office).

 7. Kde mohu nalézt vaše štítky v Microsoft® Word?

  Implicitně Microsoft Word používá nastavení USA. To znamená, že uvidíte štítky Avery USA, které používají papír dopisní velikosti a různé softwarové kódy, pokud nezvolíte A4 a A5. V Microsoft Word 2007 vyberte Avery A4/A5 ze seznamu Prodejci štítků. V předchozích verzích Microsoft Word vyberte velikosti Avery A4 a A5 v seznamu Štítkové výrobky. Poté projděte seznam kódů pro nalezené softwarového kódu, který hledáte.


 
Softwarebanner

Avery návrh
a tisk online
Bez nutnosti
stažení softwaru

Začněte zde