Bezpečnostní, zdravotní a výstražné značení

Permanentní i odnímatelné etikety pro bezpečnostní a protipožární značky, pokyny, piktogramy a jiné.

Správné značení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je pro každou společnost nebo instituci naprosto nezbytné. Fóliové etikety od společnosti Avery Zweckform jsou voděodolné a lze je používat na místech vystavených povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro vytváření individuálního a personalizovaného zdravotního a bezpečnostního značení pro použití venku i v kanceláři. Jsou také skvělé pro použití jako výstražné značky v náročných podmínkách - ve výrobě a ve skladech každého podniku.

Velmi odolné etikety

Bezpečnostní, zdravotní a výstražné značení

Žluté výstražné značky na pracovištích, staveništích a v institucích.

Bezpečnostní a zdravotní značky by měly být umístěny v blízkosti nebezpečí, např. varování před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, upozornění na dopravními prostředky nebo těžké stroje. Jsou nezbytné např. na staveništích, ve výrobních halách.

Červené zdravotní, bezpečnostní, požární a zákazové značky varující před nebezpečím.

V oblastech, které jsou nebezpečné životu nebo zdraví, jsou vyžadovány červené značky zákazu vstupu a vjezdu. Na veřejných prostranstvích používáme také zákazové piktogramy, např. zákaz kouření, zákaz vstupu atd.

Bezpečnostní a hygienické značky jsou v podnicích a na veřejných prostranstvích nezbytné.

Příkazové značky informují a upozorňují na důležitost používání ochranných prostředků. S modrými piktogramy se velmi často setkáváme na stavbách, ve výrobních podnicích nebo ve zdravotnictví.

Zelené značky s informacemi o bezpečnosti a ochraně zdraví označující důležité informace a místa.

Evakuační značky, turistické značky a ekologické značky patří do skupiny zdravotních a bezpečnostních informačních značek. Patří sem také zdravotnické a nouzové značky označující umístění lékárničky a stanice první pomoci.