Udržitelnost ve společnosti Avery Zweckform

Think&Care

Think&Care

Ochrana životního prostředí a realizace udržitelného rozvoje se týká nás všech. V Avery Zweckform věříme, že každá společnost by měla převzít určitou odpovědnost za lidi a životní prostředí. Věříme, že každý malý krůček se počítá a pomáhá tak učinit naši společnost lepší a ekologičtější pro naše zákazníky, pro naše životní prostředí a pro naše zaměstnance.

Avery Zweckform je německý výrobce etiket a etiket se sídlem v Bavorsku. V naší továrně vyrábíme cca 1500 druhů etiket. 

CO2 neutrální společnost

CO2 neutrální společnost

Jsme si plně vědomi toho, že změna klimatu je v současnosti jednou z nejdůležitějších environmentálních výzev. V souladu s principy udržitelného rozvoje jsme získali značku CO2 neutrální společnosti certifikovanou Focus Future.

Bilance skleníkových plynů společnosti Avery Zweckform nás staví do nízkých příček v seznamu, při srovnání s jinými továrnami podobné velikosti. Úspěch programu snižování emisí závisí především na dobrovolném a velmi důsledném jednání. Proto jsme registrovali a kompenzovali emise skleníkových plynů naší společnosti. Byli jsme jedni z prvních v oboru, kteří tak učinili, a jsme průkopníkem programu Clean Development Mechanism (CDM).

Produkty nejvyšší kvality z Německa!

Produkty nejvyšší kvality z Německa!

Od místní výroby po globální korporaci: Avery Zweckform vyrábí etikety a další produkty od roku 1946 v bavorském Oberlaindernu poblíž Mnichova.

V současné době se v naší továrně vyrábí více než 1500 druhů etiket. V budově bývalého dvora společnosti je dnes sídlo správy společnosti. Disponujeme moderním výrobním a logistickým centrem, kde je zboží vyráběno a expedováno v souladu s nejvyššími standardy kvality a ochrany životního prostředí.

V Avery je pro nás kvalita našich výrobků nejdůležitější, a proto garantujeme, že všechny naše výrobky splňují ty nejvyšší standardy, jsou vyráběny v souladu s nejnovějšími technologiemi a mají certifikáty potvrzující jejich nejvyšší kvalitu.

Pracujeme v souladu s normou ISO14001

Pracujeme v souladu s normou ISO14001 - Udržitelný rozvoj

Systém environmentálního managementu ISO 14001 má za cíl vytvořit vhodné podmínky pro fungování organizace způsobem, který bude minimalizovat negativní faktory ovlivňující přírodní prostředí.

Splňujeme všechna bezpečnostní a zdravotní pravidla EU

Splňujeme všechna bezpečnostní a zdravotní pravidla EU

Produkty Avery Zweckform splňují všechny bezpečnostní požadavky EU a neobsahují nebezpečné látky označené směrnicí RoHS. Pracujeme také v souladu s pokyny nařízení REACH.

Certifikát FSC

Certifikát FSC

FSC® (Forest Stewardship Council) je nezávislá nevládní organizace zaměřená na podporu udržitelného lesního hospodářství ve světě. Jedním z úkolů FSC je podporovat ochranu lesů mezi společnostmi spojenými s procesem těžby. 

Společnosti, které spolupracují s FSC a splňují přísné požadavky na ochranu životního prostředí, získávají akreditaci potvrzenou certifikátem FSC. Oceněný doklad potvrzuje, že společnost dodržuje zásady ochrany lesních zdrojů a že produkty, které vyrábí, splňují všechny požadavky. Používáním těchto článků si můžete být jisti, že také přispíváte k ochraně lesů a péči o naše přírodní prostředí.

Blue Angel

Etikety s certifikátem "Modrý anděl"

Společnost Avery Zweckform získala certifikaci „Modrý anděl“ za řadu recyklovaných etiket. „Modrý anděl“ je jedním z nejznámějších ekologických symbolů na světě. Certifikát je udělován společnostem jako uznání jejich závazku k ochraně životního prostředí.