Zásady zachování soukromí

Společnost Avery chrání právo na soukromí svých zákazníků. Níže uvedené pokyny uvádějí zásady náležitého a správného zacházení se všemi zákaznickými informacemi, které projdou tímto webem.Pokyny pro zásady zachování soukromí zákazníků společnosti Avery   
My, ve společnosti Avery, si ceníme našich zákazníků a jsme pyšní na to, že dokážeme zajistit jejich soukromí. Je důležité, že udržujeme prostředí, kde se naši zákazníci mohou spolehnout na to, že informace, které nám poskytnou, nebudou zneužity. Věříme, že každý náš zákazník může s námi obchodovat tak, aby nebyly jeho osobní informace zneužité k účelům, které nemají žádný vztah k našemu obchodování. Tento dokument poskytuje pokyny, podle kterých společnost Avery postupuje při zajišťování správného zacházení se všemi zákaznickými informacemi.

Cookies webových stránek
Naše webové stránky můžete navštívit bez toho, abyste prozrazovali, kdo jste nebo abyste prozrazovali jakékoli osobní informace.  Jestliže nám poskytnete o sobě nebo jiných jakékoli osobní informace, slibujeme vám, že s nimi budeme zacházet bezpečně, správně a dle zákonů.  Jsme odhodláni chránit vaše soukromí. Když vás požádáme o osobní informace, bude to jen jako reakce na váš aktivní krok při použití našich produktů online nebo komunikačních služeb (např. e-mail).

Cookies – co to je?
Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží na váš počítač, tablet nebo telefon, když navštívíte naše webové stránky. Používají se běžně, aby mohly webové stránky efektivněji fungovat. Některé cookies se smažou po ukončení prohlížeče (session cookies). Jiné zůstávají na vašem zařízení až do okamžiku jejich expirace nebo dokud je nesmažete z cache (trvalé cookies nebo sledovací kódy) a umožňují nám pamatovat si informace o vás při opětné návštěvě stránek. 

Více informací o cookies najdete na www.allaboutcookies.org

Jak cookies používáme?
Cookies používáme k:

 • Zajištění bezpečného online prostředí, když to je nutné.
 • Zpříjemnění uživatelských zkušeností díky zapamatování si přihlašovacích informací na Avery Design & Print Online.
 • Sledování výkonu webových stránek kvůli zlepšení použitelnosti webu, zlepšení zkušenosti online a sledování.
 • Nepoužíváme cookies ke sledování vašich činností a chování mimo stránky Avery.

Poskytujeme vám lepší zkušenosti online a sledujeme výkon webu
Například nám může cookie sdělit, že mnoho návštěvníků to vzdá v určitém okamžiku procesu. Potom tuto informaci můžeme využít k tomu, abychom tento krok zjednodušili všem našim zákazníkům.
 

Session cookie

 • Vyprší na konci vašeho připojení.
 • Používá se ke sledování prohlížení našeho webu a délky pobytu.
 • Ukládá vaše uživatelské jméno a heslo spojené s určitými částmi webu a informace o vašem účtu a zajišťuje vaše přihlášení po dobu prohlížení.
 • Tyto cookies sledují pouze návštěvy na www.avery-zweckform.cz a nejsou aktivní, jakmile tyto stránky opustíte.

Sledovací kód

 • Neobsahuje osobní informace.
 • Sleduje, odkud přišla návštěva, jaký použila vyhledávač, na který odkaz klikla, jaké klíčové slovo použila a kde na světe se návštěva nacházela, když navštívila náš web.
 • Sleduje počet návštěv a čas první, předchozí a aktuální návštěvy.
 • Pamatuje si (v případě předvolení) uživatelské jméno a heslo pro web Avery Design & Print Online.
 • Pamatuje si, zda jste již dříve vyplnil/a formulář pro registraci softwaru.
 • Tyto cookies sledují pouze návštěvy na www.avery-zweckform.cz a jsou aktivní, jen když jste na těchto stránkách.

Cookies tohoto webu můžete smazat, ale nebudeme si vás pamatovat, ani preference cookies, a když příště navštívíte náš web, budeme vás brát, jako byste navštívil/a web poprvé.

Souhlasíte s tím, abychom používali cookies?Některé funkce slouží k tomu, abyste měli lepší online zkušenost a fungují jen tehdy, když používáme cookies. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu, souhlasíte s použitím cookies na našich webových stránkách. Kdykoli můžete změnit názor, ale pamatujte, že určité „základní“ cookies umožňují našim zákazníkům volně procházet našim webem a navrhovat a ukládat své produkty. Cookies rovněž používáme jen k měření výkonu webu a zjišťování pravidelnosti návštěv. Cookies se používají k zapamatování informací o účtu, když používáte Avery Design and Print Online. Odstranění cookies by znamenalo, že se budete muset přihlašovat a registrovat při každé návštěvě.

Informace o zákaznících společnosti Avery se sbírají:
Když zákazníci zavolají na Centrum služeb zákazníkům, můžeme se jich zeptat na jméno, adresu, telefonní číslo a jiné informace, které nám pomohou nabídnout zákazníkům v budoucnosti lepší služby. Zákaznické informace se shromažďují jen tehdy, pokud nám dal zákazník k tomu svolení. Tyto informace nám ulehčí komunikaci s našimi zákazníky, protože je můžeme rychle a efektivně identifikovat. Když zákazníci navštíví web Avery® CZ (www.avery-zweckform.cz), mohou být požádáni, aby odpověděli na dotazník nebo aby se zaregistrovali, pokud chtějí dostávat e-maily a aktualizace produktů.

Postup při vyřazení z databáze
Věříme, že naši zákazníci by měli mít právo odmítnout zveřejnění osobních informací, které jsou uloženy v našich databázích. Záznamy těchto jednotlivců, kteří zažádají o to, aby se jejich osobní informace nepoužívaly pro další e-maily, budou v databázi označeny, takže se jejich jména již nikdy nevyskytnou na seznamech pro kontaktování v budoucnu. Zákazníci mohou požádat o vyřazení svého jména a zákaznických informací následujícími způsoby:

 • Zavoláním na Centrum služeb zákazníkům od pondělí do pátku mezi 8 a 14 hodinou na tel. číslo 488 577 200, nebo
 • zasláním e-mailu na adresu info@averyoffice.cz

Zdroje zákaznických informací společnosti Avery
Informace o zákaznících společnosti Avery se sbírají, když zákazníci:

 • Zavolají na Centrum služeb zákazníkům. Když zákazníci zavolají na Centrum služeb zákazníkům, můžeme se jich zeptat na jméno, adresu, telefonní číslo a jiné informace pro jejich profil, které nám pomohou nabídnout zákazníkům v budoucnosti lepší služby. Zákaznické informace se shromažďují jen tehdy, pokud nám dal zákazník k tomu svolení. Tyto informace nám ulehčí komunikaci s našimi zákazníky, protože je můžeme rychle a efektivně identifikovat.
 • Odpoví v rámci různých marketingových kampaní (např. reklama, vizitky, nabídky atd.). Tyto informace poskytuje zákazník zcela dobrovolně. Ve většině případů mají zákazníci možnost vyřadit svá jména zaškrtnutím příslušného políčka na dotazníku.
 • Navštíví webové stránky Avery® (www.avery-zweckform.cz). Rovněž před stažením softwaru Avery jsou zákazníci požádáni, aby poskytli o sobě informace. Aby mohli zákazníci dostávat e-maily a aktualizace produktů, jsou vždy požádáni o registraci.

E-mailová komunikace
E-mailovou komunikaci využíváme pouze u zákazníků, kteří nám k tomu poskytli souhlas. Při použití poskytneme našim zákazníkům mechanizmus, kterým mohou společnost Avery požádat, aby vyřadila jejich e-mailovou adresu ze seznamů a databází. Vždy poskytneme našim zákazníkům e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo, kde nás mohou kontaktovat.

Použití dat při registraci na účet Design & Print
Během přihlášení k osobnímu online účtu v rámci našich služeb Design & Print získáváme a uchováváme údaje, které by mohly být charakterizovány jako osobní údaje podle platných právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů. Taková data zahrnují například vaše návrhy a kontaktní údaje. Data jsou uložena na našich zabezpečených serverech a jsou přístupná vybraným zaměstnancům společnosti Avery, jako jsou specialisté zákaznického servisu. V průběhu poskytování technické podpory můžeme, pokud o to požádáte, prohlížet a upravovat uložené projekty, abychom optimalizovali nebo opravili návrhy pro tisk.